Cruzeiro MSC Poesia

Cruzeiro MSC Poesia

Procurando Cruzeiro MSC Poesia ? Confira os nossos Roteiros para o Navio MSC Poesia ! 0800 778 4141.


Todos os roteiros para o navio MSC PoesiaDia Porto Chegada Saída
25/04 Veneza 18:00
26/04 Zadar 09:00 18:00
27/04 Koper 09:00 18:00
28/04 Veneza 09:00

Dia Porto Chegada Saída
28/04 Veneza 18:00
29/04 Ravenna 08:00 16:00
30/04 Kotor 11:00 18:00
01/05 Spalato 08:00 18:00
02/05 Veneza 08:00

Dia Porto Chegada Saída
02/05 Veneza 18:00
03/05 Zadar 09:00 18:00
04/05 Koper 09:00 18:00
05/05 Veneza 09:00

Dia Porto Chegada Saída
05/05 Veneza 16:30
06/05 Bari 10:00 17:00
07/05 Katakolon 11:00 17:00
08/05 Mykonos 08:00 19:00
09/05 Piraeus 07:30 16:30
10/05 Sarande 12:00 20:00
11/05 Dubrovnik 09:00 15:00
12/05 Veneza 09:00

Dia Porto Chegada Saída
06/05 Bari 17:00
07/05 Katakolon 11:00 17:00
08/05 Mykonos 08:00 19:00
09/05 Piraeus 07:30 16:30
10/05 Sarande 12:00 20:00
11/05 Dubrovnik 09:00 15:00
12/05 Veneza 09:00 16:30
13/05 Bari 10:00

Dia Porto Chegada Saída
12/05 Veneza 16:30
13/05 Bari 10:00 17:00
14/05 Katakolon 11:00 17:00
15/05 Mykonos 08:00 19:00
16/05 Piraeus 07:30 16:30
17/05 Sarande 12:00 20:00
18/05 Dubrovnik 09:00 15:00
19/05 Veneza 09:00

Dia Porto Chegada Saída
13/05 Bari 17:00
14/05 Katakolon 11:00 17:00
15/05 Mykonos 08:00 19:00
16/05 Piraeus 07:30 16:30
17/05 Sarande 12:00 20:00
18/05 Dubrovnik 09:00 15:00
19/05 Veneza 09:00 16:30
20/05 Bari 10:00

Dia Porto Chegada Saída
19/05 Veneza 16:30
20/05 Bari 10:00 17:00
21/05 Katakolon 11:00 17:00
22/05 Mykonos 08:00 19:00
23/05 Piraeus 07:30 16:30
24/05 Sarande 12:00 20:00
25/05 Dubrovnik 09:00 15:00
26/05 Veneza 09:00

Dia Porto Chegada Saída
20/05 Bari 17:00
21/05 Katakolon 11:00 17:00
22/05 Mykonos 08:00 19:00
23/05 Piraeus 07:30 16:30
24/05 Sarande 12:00 20:00
25/05 Dubrovnik 09:00 15:00
26/05 Veneza 09:00 16:30
27/05 Bari 10:00

Dia Porto Chegada Saída
26/05 Veneza 16:30
27/05 Bari 10:00 17:00
28/05 Katakolon 11:00 17:00
29/05 Mykonos 08:00 19:00
30/05 Piraeus 07:30 16:30
31/05 Sarande 12:00 20:00
01/06 Dubrovnik 09:00 15:00
02/06 Veneza 09:00

Dia Porto Chegada Saída
27/05 Bari 17:00
28/05 Katakolon 11:00 17:00
29/05 Mykonos 08:00 19:00
30/05 Piraeus 07:30 16:30
31/05 Sarande 12:00 20:00
01/06 Dubrovnik 09:00 15:00
02/06 Veneza 09:00 16:30
03/06 Bari 10:00

Dia Porto Chegada Saída
02/06 Veneza 16:30
03/06 Bari 10:00 17:00
04/06 Katakolon 11:00 17:00
05/06 Mykonos 08:00 19:00
06/06 Piraeus 07:30 16:30
07/06 Sarande 12:00 20:00
08/06 Dubrovnik 09:00 15:00
09/06 Veneza 09:00

Dia Porto Chegada Saída
03/06 Bari 17:00
04/06 Katakolon 11:00 17:00
05/06 Mykonos 08:00 19:00
06/06 Piraeus 07:30 16:30
07/06 Sarande 12:00 20:00
08/06 Dubrovnik 09:00 15:00
09/06 Veneza 09:00 16:30
10/06 Bari 10:00

Dia Porto Chegada Saída
09/06 Veneza 16:30
10/06 Bari 10:00 17:00
11/06 Katakolon 11:00 17:00
12/06 Mykonos 08:00 19:00
13/06 Piraeus 07:30 16:30
14/06 Sarande 12:00 20:00
15/06 Dubrovnik 09:00 15:00
16/06 Veneza 09:00

Dia Porto Chegada Saída
10/06 Bari 17:00
11/06 Katakolon 11:00 17:00
12/06 Mykonos 08:00 19:00
13/06 Piraeus 07:30 16:30
14/06 Sarande 12:00 20:00
15/06 Dubrovnik 09:00 15:00
16/06 Veneza 09:00 16:30
17/06 Bari 10:00