Cruzeiro MSC Poesia

Cruzeiro MSC Poesia

Procurando Cruzeiro MSC Poesia ? Confira os nossos Roteiros para o Navio MSC Poesia ! 0800 778 4141.

0800 778 4141

Todos os roteiros para o navio MSC PoesiaDia Porto Chegada Saída
29/07 Veneza 16:30
30/07 Bari 10:00 17:00
31/07 Katakolon 11:00 17:00
01/08 Mykonos 08:00 19:00
02/08 Piraeus 07:30 16:30
03/08 Sarande 12:00 20:00
04/08 Dubrovnik 09:00 15:00
05/08 Veneza 09:00

Dia Porto Chegada Saída
30/07 Bari 17:00
31/07 Katakolon 11:00 17:00
01/08 Mykonos 08:00 19:00
02/08 Piraeus 07:30 16:30
03/08 Sarande 12:00 20:00
04/08 Dubrovnik 09:00 15:00
05/08 Veneza 09:00 16:30
06/08 Bari 10:00

Dia Porto Chegada Saída
05/08 Veneza 16:30
06/08 Bari 10:00 17:00
07/08 Katakolon 11:00 17:00
08/08 Mykonos 08:00 19:00
09/08 Piraeus 07:30 16:30
10/08 Sarande 12:00 20:00
11/08 Dubrovnik 09:00 15:00
12/08 Veneza 09:00

Dia Porto Chegada Saída
06/08 Bari 17:00
07/08 Katakolon 11:00 17:00
08/08 Mykonos 08:00 19:00
09/08 Piraeus 07:30 16:30
10/08 Sarande 12:00 20:00
11/08 Dubrovnik 09:00 15:00
12/08 Veneza 09:00 16:30
13/08 Bari 10:00

Dia Porto Chegada Saída
12/08 Veneza 16:30
13/08 Bari 10:00 17:00
14/08 Katakolon 11:00 17:00
15/08 Mykonos 08:00 19:00
16/08 Piraeus 07:30 16:30
17/08 Sarande 12:00 20:00
18/08 Dubrovnik 09:00 15:00
19/08 Veneza 09:00

Dia Porto Chegada Saída
13/08 Bari 17:00
14/08 Katakolon 11:00 17:00
15/08 Mykonos 08:00 19:00
16/08 Piraeus 07:30 16:30
17/08 Sarande 12:00 20:00
18/08 Dubrovnik 09:00 15:00
19/08 Veneza 09:00 16:30
20/08 Bari 10:00

Dia Porto Chegada Saída
19/08 Veneza 16:30
20/08 Bari 10:00 17:00
21/08 Katakolon 11:00 17:00
22/08 Mykonos 08:00 19:00
23/08 Piraeus 07:30 16:30
24/08 Sarande 12:00 20:00
25/08 Dubrovnik 09:00 15:00
26/08 Veneza 09:00

Dia Porto Chegada Saída
20/08 Bari 17:00
21/08 Katakolon 11:00 17:00
22/08 Mykonos 08:00 19:00
23/08 Piraeus 07:30 16:30
24/08 Sarande 12:00 20:00
25/08 Dubrovnik 09:00 15:00
26/08 Veneza 09:00 16:30
27/08 Bari 10:00

Dia Porto Chegada Saída
26/08 Veneza 16:30
27/08 Bari 10:00 17:00
28/08 Katakolon 11:00 17:00
29/08 Mykonos 08:00 19:00
30/08 Piraeus 07:30 16:30
31/08 Sarande 12:00 20:00
01/09 Dubrovnik 09:00 15:00
02/09 Veneza 09:00

Dia Porto Chegada Saída
02/09 Veneza 16:30
03/09 Bari 10:00 17:00
04/09 Katakolon 11:00 17:00
05/09 Mykonos 08:00 19:00
06/09 Piraeus 07:30 16:30
07/09 Sarande 12:00 20:00
08/09 Dubrovnik 09:00 15:00
09/09 Veneza 09:00

Dia Porto Chegada Saída
03/09 Bari 17:00
04/09 Katakolon 11:00 17:00
05/09 Mykonos 08:00 19:00
06/09 Piraeus 07:30 16:30
07/09 Sarande 12:00 20:00
08/09 Dubrovnik 09:00 15:00
09/09 Veneza 09:00 16:30
10/09 Bari 10:00

Dia Porto Chegada Saída
09/09 Veneza 16:30
10/09 Bari 10:00 17:00
11/09 Katakolon 11:00 17:00
12/09 Mykonos 08:00 19:00
13/09 Piraeus 07:30 16:30
14/09 Sarande 12:00 20:00
15/09 Dubrovnik 09:00 15:00
16/09 Veneza 09:00

Dia Porto Chegada Saída
10/09 Bari 17:00
11/09 Katakolon 11:00 17:00
12/09 Mykonos 08:00 19:00
13/09 Piraeus 07:30 16:30
14/09 Sarande 12:00 20:00
15/09 Dubrovnik 09:00 15:00
16/09 Veneza 09:00 16:30
17/09 Bari 10:00

Dia Porto Chegada Saída
16/09 Veneza 16:30
17/09 Bari 10:00 17:00
18/09 Katakolon 11:00 17:00
19/09 Mykonos 08:00 19:00
20/09 Piraeus 07:30 16:30
21/09 Sarande 12:00 20:00
22/09 Dubrovnik 09:00 15:00
23/09 Veneza 09:00

Dia Porto Chegada Saída
17/09 Bari 17:00
18/09 Katakolon 11:00 17:00
19/09 Mykonos 08:00 19:00
20/09 Piraeus 07:30 16:30
21/09 Sarande 12:00 20:00
22/09 Dubrovnik 09:00 15:00
23/09 Veneza 09:00 16:30
24/09 Bari 10:00