Cruzeiro MSC Poesia

Cruzeiro MSC Poesia

Procurando Cruzeiro MSC Poesia ? Confira os nossos Roteiros para o Navio MSC Poesia ! 0800 881 5555.

0800 881 5555

Todos os roteiros para o navio MSC PoesiaDia Porto Chegada Saída
06/05 Veneza 16:30
07/05 Bari 10:00 17:00
08/05 Katakolon 11:00 17:00
09/05 Mykonos 08:00 19:00
10/05 Piraeus 07:30 16:30
11/05 Sarande 12:00 20:00
12/05 Dubrovnik 09:00 15:00
13/05 Veneza 09:00

Dia Porto Chegada Saída
07/05 Bari 17:00
08/05 Katakolon 11:00 17:00
09/05 Mykonos 08:00 19:00
10/05 Piraeus 07:30 16:30
11/05 Sarande 12:00 20:00
12/05 Dubrovnik 09:00 15:00
13/05 Veneza 09:00 16:30
14/05 Bari 10:00

Dia Porto Chegada Saída
13/05 Veneza 16:30
14/05 Bari 10:00 17:00
15/05 Katakolon 11:00 17:00
16/05 Mykonos 08:00 19:00
17/05 Piraeus 07:30 16:30
18/05 Sarande 12:00 20:00
19/05 Dubrovnik 09:00 15:00
20/05 Veneza 09:00

Dia Porto Chegada Saída
14/05 Bari 17:00
15/05 Katakolon 11:00 17:00
16/05 Mykonos 08:00 19:00
17/05 Piraeus 07:30 16:30
18/05 Sarande 12:00 20:00
19/05 Dubrovnik 09:00 15:00
20/05 Veneza 09:00 16:30
21/05 Bari 10:00

Dia Porto Chegada Saída
20/05 Veneza 16:30
21/05 Bari 10:00 17:00
22/05 Katakolon 11:00 17:00
23/05 Mykonos 08:00 19:00
24/05 Piraeus 07:30 16:30
25/05 Sarande 12:00 20:00
26/05 Dubrovnik 09:00 15:00
27/05 Veneza 09:00

Dia Porto Chegada Saída
21/05 Bari 17:00
22/05 Katakolon 11:00 17:00
23/05 Mykonos 08:00 19:00
24/05 Piraeus 07:30 16:30
25/05 Sarande 12:00 20:00
26/05 Dubrovnik 09:00 15:00
27/05 Veneza 09:00 16:30
28/05 Bari 10:00

Dia Porto Chegada Saída
27/05 Veneza 16:30
28/05 Bari 10:00 17:00
29/05 Katakolon 11:00 17:00
30/05 Mykonos 08:00 19:00
31/05 Piraeus 07:30 16:30
01/06 Sarande 12:00 20:00
02/06 Dubrovnik 09:00 15:00
03/06 Veneza 09:00

Dia Porto Chegada Saída
03/06 Veneza 16:30
04/06 Bari 10:00 17:00
05/06 Katakolon 11:00 17:00
06/06 Mykonos 08:00 19:00
07/06 Piraeus 07:30 16:30
08/06 Sarande 12:00 20:00
09/06 Dubrovnik 09:00 15:00
10/06 Veneza 09:00

Dia Porto Chegada Saída
04/06 Bari 17:00
05/06 Katakolon 11:00 17:00
06/06 Mykonos 08:00 19:00
07/06 Piraeus 07:30 16:30
08/06 Sarande 12:00 20:00
09/06 Dubrovnik 09:00 15:00
10/06 Veneza 09:00 16:30
11/06 Bari 10:00

Dia Porto Chegada Saída
10/06 Veneza 16:30
11/06 Bari 10:00 17:00
12/06 Katakolon 11:00 17:00
13/06 Mykonos 08:00 19:00
14/06 Piraeus 07:30 16:30
15/06 Sarande 12:00 20:00
16/06 Dubrovnik 09:00 15:00
17/06 Veneza 09:00

Dia Porto Chegada Saída
11/06 Bari 17:00
12/06 Katakolon 11:00 17:00
13/06 Mykonos 08:00 19:00
14/06 Piraeus 07:30 16:30
15/06 Sarande 12:00 20:00
16/06 Dubrovnik 09:00 15:00
17/06 Veneza 09:00 16:30
18/06 Bari 10:00

Dia Porto Chegada Saída
17/06 Veneza 16:30
18/06 Bari 10:00 17:00
19/06 Katakolon 11:00 17:00
20/06 Mykonos 08:00 19:00
21/06 Piraeus 07:30 16:30
22/06 Sarande 12:00 20:00
23/06 Dubrovnik 09:00 15:00
24/06 Veneza 09:00

Dia Porto Chegada Saída
18/06 Bari 17:00
19/06 Katakolon 11:00 17:00
20/06 Mykonos 08:00 19:00
21/06 Piraeus 07:30 16:30
22/06 Sarande 12:00 20:00
23/06 Dubrovnik 09:00 15:00
24/06 Veneza 09:00 16:30
25/06 Bari 10:00

Dia Porto Chegada Saída
24/06 Veneza 16:30
25/06 Bari 10:00 17:00
26/06 Katakolon 11:00 17:00
27/06 Mykonos 08:00 19:00
28/06 Piraeus 07:30 16:30
29/06 Sarande 12:00 20:00
30/06 Dubrovnik 09:00 15:00
01/07 Veneza 09:00

Dia Porto Chegada Saída
25/06 Bari 17:00
26/06 Katakolon 11:00 17:00
27/06 Mykonos 08:00 19:00
28/06 Piraeus 07:30 16:30
29/06 Sarande 12:00 20:00
30/06 Dubrovnik 09:00 15:00
01/07 Veneza 09:00 16:30
02/07 Bari 10:00